Aktuality / Projekt "Mystika karpatských miest" priniesol ďalší pozitívny produkt, turistickú poľsko-slovenskú webovú stránku.

Projekt "Mystika karpatských miest" bol realizovaný z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie úrovne udržiavania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi v dotknutých mestách. Hlavný partner v tomto projekte bolo mesto Jaroslaw, ktoré technicky a finančne zabezpečovalo tvorbu webovej stránky. 

Vďaka projektu Interreg „Mystika Karpatských miest“ sa mesto Svidník malo možnosť zúčastniť veľtrhu v Bratislave v januári tohto roka. V rámci oprávnených nákladov projektu sme mali vyhradené prostriedky na nákup kníh o Svidníku, čo sme zrealizovali a na Veľtrhu bolo k dispozícii 20 kníh od autora Mariána Kurilca.

Sme nesmierne radi, že projekt s mestom Jaroslaw priniesol našim občanom aj úžasných 7 tisíc eur na nákup pracovných pomôcok pre základnú umeleckú školu a tie si už deti a učitelia užívajú od septembra minulého roka. Projekt nám umožnil zapojenie sa študentov do maliarskeho plenéru a účasť na veľtrhu v Bratislave, preto sme radi, že mikroprojekty prinášajú finančný, ale aj hodnotový prospech pre našich občanov.

 

Pozývame k prehliadke... :-)

http://jaroslaw-svidnik.pl/

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.