Aktuality / Prísediaci pre Okresný súd vo Svidníku si prevzali svoje osvedčenia

Vo štvrtok, 21. decembra si z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka prevzali svoje osvedčenia prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku. Na 33. zasadnutí mestské zastupiteľstva vo Svidníku boli do tejto funkcie zvolení 8 kandidáti na volebné obdobie 2018 – 2022:

RNDr. Anton Berežňák, Oľga Brudňaková, JUDr. Ján Grega, Mgr. Alexander Hrico, Mgr. Anna Hužvejová, Mgr. Anna Klebanová, JUDr. Jozef Pančák, JUDr. Vasiľ Štefanco

Pri odovzdávaní osvedčení poprial primátor mesta zvoleným "sudcom z ľudu" mnoho dobrých rozhodnutí a vyjadril svoje presvedčenie, že svoje funkciu budú vykonávať zodpovedne a že zákonu a spravodlivosti bude učinené za dosť.
Za prísediacich sa vyjadril pán Vasiľ Štefanco, poďakoval za prejavenú dôveru a poprial sebe i svojim kolegom zdarný priebeh plnenia funkcie, do ktorej boli menovaní.


Zvolení pre Okresný súd z radov občanov budú mať vo svojom funkčnom období úlohu prísediacich pri súdnych pojednávaniach, ktoré riešia trestné činy. V tejto neľahkej úlohe budú svojim názorom nápomocní k spravodlivému verdiktu.


Krátke predstavenie zvolených prísediacich:

RNDr. Anton Berežňák sa narodil 29.4.1951 vo Svidníku, bytom Kutuzovova 443/8, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V minulosti v rokoch 1974 – 2014 pracoval ako stredoškolský učiteľ matematiky a fyziky na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku, z toho v rokoch 1994 – 2009 ako riaditeľ. V rokoch 1994 – 2010 bol poslancom MsZ vo Svidníku, z toho v rokoch 2006 – 2010 bol zástupcom primátora. K svojim pracovným povinnostiam pristupoval vždy zodpovedne. Je predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku.


Oľga Brudňaková sa narodila 10.1.1948 v Lukove, bytom Čsl. armády 364/9, 08901 Svidník. Má stredoškolské vzdelanie s maturitou a v súčasnosti je dôchodkyňou. V minulosti pracovala ako pôrodná asistentka, počas 15 – ich rokov vykonávala prácu vrchnej sestry gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v nemocnici. Má organizačné schopnosti, rada pomáha ľuďom. Angažuje sa práci v Jednote dôchodcov a venuje sa turistike.


JUDr. Ján Grega sa narodil 2. januára 1949 v Nižnej Písanej, bytom Ľ. Štúra 442/6, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V minulosti v rokoch 1980 – 1990 pracoval ako vedúci Správneho oddelenia na Mestskom úrade vo Svidníku a v rokoch 1991 – 2007 ako vedúci odboru Všeobecnej vnútornej správy na Obvodnom, resp. Okresnom úrade vo Svidníku. Prácu prísediaceho pre Okresný sud vo Svidníku už vykonával aj v minulosti – 3 volebné obdobia.


Mgr. Alexander Hrico sa narodil 13.12.1954, v súčasnosti trvale bytom Bardejovská 358/9, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie. Pracuje v školstve od roku 1977, najprv ako vedúci oddelenia ODPaM, od roku 1980 ako zástupca riaditeľa ODPaM, v rokoch 1989 – 1991 ako riaditeľ ODPaM. Od roku 1991 pôsobí ako učiteľ ZŠ na Ul. Komenského vo Svidníku a od roku 1997 tam pôsobí ako zástupca riaditeľa školy pre 2. stupeň. Celý život pôsobí vo futbale na rôznych pozíciách.


Mgr. Anna Hužvejová sa narodila 30.1.1951 v Hunkovciach, bytom 8. mája 494/17, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodkyňou. Profesijne sa venovala práci v školstve na základnej škole, najprv ako učiteľka, neskôr ako riaditeľka. Veľmi rada pracuje s ľuďmi, najmä s deťmi. Má organizačné schopnosti. K svojim pracovným povinnostiam pristupovala vždy zodpovedne. Tohto času sa venuje seniorom, je predsedníčkou Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku.


Mgr. Anna Klebanová sa narodila 22.8.1944 v Lomnom, bytom Sov. hrdinov 372/7, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodkyňou. Mimoriadne sa venovala  práci s mládežou. Veľa rokov pôsobila v Múzejnom oddelení Svidník Vojenského historického múzea (VHM) Piešťany, ktorý je súčasťou VHÚ Bratislava (v minulosti Dukelské múzeum) ako historička a neskôr ako stredoškolská učiteľka.


JUDr. Jozef Pančák sa narodil 15.12.1946 vo Vyšnom Mirošove, bytom Mládeže 495/6, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V minulosti pôsobil ako vedúci odboru financií a správy majetku na Mestskom úrade vo Svidníku.


JUDr. Vasiľ Štefanco sa narodil 9.8.1946 v Krajnej Bystrej, bytom 8. mája 492/6, 08901 Svidník. Má vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti je dôchodcom. V minulosti pôsobil najmä v oblasti verejnej správy a štátnej správy. Bol riaditeľom základnej školy, vedúci odboru vnútra ONV, predseda Okresnej odborovej rady a prednosta Mestského úradu vo Svidníku.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.