Aktuality / Príprava monografie o meste Svidník

 Na pôde mestského úradu sa dnes, 17. decembra uskutočnilo prvé pracovné stretnutie o vytvorení monografie o meste Svidník. Naše mesto je jediným, ktoré v okolí nedisponuje takouto publikáciu, ktorá by sa úzko špecializovala na históriu a vývoj nášho mesta. O meste Svidník vyšlo niekoľko veľmi pekných kníh, ktoré však boli prevažne fotografickou dokumentáciu vývoju mesta, ale monografiu Svidník ešte nemá. O patronát nad touto vedeckou prácou požiadal primátor mesta Svidník Ján Holodňák profesora Prešovskej univerzity v Prešove pána prof. PhDr. Petra Švorca, CSc., ktorý pôsobí na Inštitúte histórie a je spolutvorcom už niekoľkých monografií. V najbližších týždňoch bude zostavený zoznam kandidátov na spoluprácu pri tvorbe monografie.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.