Aktuality / Príprava 59. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR

 

V stredu 13.februára 2013 sa primátor mesta Ján Holodňák stretol so zástupcami Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky -Petrom Sokolom - predsedom Ústrednej rady ZRUSR, Pavlom Bogdanom - podpredsedom Ústrednej rady ZRUSR a Ľudmilou Ražinou. Rokovania sa zúčastnili aj prednosta Mestského úradu vo Svidníku Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek. Zástupcovia ZRUSR i mesta  predložili svoje návrhy a predstavu 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov SR a spoločne rokovali o možnostiach spolupráce pri najbližšom „festivale“, jeho propagácii v médiách a celkovej koncepcii.           J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.