Aktuality / Príprava 1. ročníka Festivalu kultúry Rusínov Slovenska

 

V pondelok 4. marca 2013 sa v zasadačke mestského úradu uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru 1. ročníka Festivalu kultúry Rusínov Slovenska. Zasadnutia sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová, riaditeľka POS Mária Pajzinková a členovia Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku – Miloš Stronček, Milan Mňahončák, Ján Rusinko a Daniel Brudňák. Zástupcovia OO RO predložili svoje návrhy a predstavu na konanie 1. ročníka Festivalu kultúry Rusínov Slovenska, pričom prišli s už skoro hotovým programom a bude treba už iba niekoľko úprav a organizačných opatrení, aby bol 1. ročník  pripravený. Festival kultúry Rusínov Slovenska sa uskutoční v dňoch 20.5. – 26.5.2013 vo Svidníku.   J. Mihalík  

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.