Aktuality / Pripomenuli sme si výročie narodenia L. Svobodu

V piatok 11. decembra sa uskutočnila Akadémia pri príležitosti 120. výročia narodenia arm. gen. L. Svobodu. Mali sme tú česť a poctila nás návštevou Zoe Klusáková-Svobodová so svojou dcérou Luďou Klusákovou a vnukom Miroslavom Klusákom.
Pani Zoe bola udelená Cena mesta, ktorú si počas akadémie prevzala z rúk primátora Jána Holodňáka a predsedu komisie pre udeľovanie cien Petra Breznoščáka. Táto cena bola udelená za šírenie dobrého mena Svidník a za jeho propagáciu v zahraničí.

Prednášku o živote Ludvíka Svobodu a jeho vzťahu ku kraju pod Duklou predniesol PaedDr. Jozef Rodák. S vlastnými spomienkami sa podelil s publikom Teodor Gocz, ktorý ma vo svojej správe múzeum v Zyndranowej.

Za pôsobivé hudobné vystúpenie srdečne ďakujeme žiakom ZUŠ Svidník:
Akordeón Kristián Lažo, spev Marianna Homzová a klavír Samuel Soták a ich učiteľom pani Bačovej, Cichej a pánovi Grockému.
Ďakujeme aj za krásne emotívne vystúpenie pri prednese citácií žiakom ZUŠ Svidník:
Patrikovi Kosťovi a Radke Klučárovej pod vedením učiteľky Markovej.

Akadémia bola prejavom úcty k osobnosti armádneho generála Ludvíka Svobodu a ocenením zásluh pani prof. Zoe Svobodovej-Klusákovej. Ďakujeme všetkým prítomným a sme radi, že práve podujatím, o čestnom občanovi Svidníka sme sa rozlúčili s rokom, kedy si pripomíname 660. výročie prvej písomnej zmienky o meste Svidník.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.