Aktuality / Primátorská kvapka krvi

Aj tohto roku sa Dni Svidníka začali tradičnou "Primátorskou kvapkou krvi", ktorú mesto Svidník zrealizovalo v spolupráci s Hematologicko-transfúziologickým oddelením Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu a SČK Svidník. V skupine darcov krvi, ktorí sa odhodlali darovať vzácnu životodarnú tekutinu bol aj samotný pán primátor. Všetci darcovia spolu so srdečným a ústretovým zdravotníckym personálom hematologicko-transfúziologického oddelenia svojim činom napomohli k záchrane ľudského života, za čo im vrúcne ďakujeme. 

Darcovia "Primátorskej kvapky krvi":

Adriana Mikušová
Jozef Jurina
Ján Smolen
Patrik Gmiter
Peter Barila
Iveta Barvirčáková
Ľuboš Paranič
Ivo Zajaroš
Marek Fek
Dalibor Dudaš
Vladimír Žak
Jaroslav Derco
Ján Holodňák
Katarína Ducárová 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.