Aktuality / Primátor vymenoval nového kronikára mesta Svidník

 

Primátor mesta Ján Holodňák vymenoval za nového kronikára mesta Mgr. Ingrid Fedorkovičovú, učiteľku na Základnej škole 8. mája vo Svidníku. Menovania sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva, kultúry športu a mládeže Viera Dercová, pod ktorú vedenie kroniky spadá. Kronikára v zmysle štatútu mesta Svidník menuje a odvoláva primátor mesta.
Kronikár je povinný pravdivo, vecne a verne zaznamenávať dôležité udalosti, ktoré sa v meste Svidník stali ako aj informácie, ktoré sa mesta týkajú. Kronika predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov mesta Svidník a slúži na uchovanie udalostí pre budúce generácie.                     J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.