Aktuality / Primátor sa stretol so zástupcami Rusínskej obrody

 

Primátor sa stretol so zástupcami Rusínskej obrody
 
V piatok 25.3.2011 sa stretol primátor mesta na Mestskom úrade vo Svidníku so zástupcami Rusínskej obrody na Slovensku. Na stretnutí sa okrem primátora zúčastnil predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák, Jaroslav Fecuš - predseda Miestnej organizácie Rusínskej obrody, jej člen Milan Babej a prednosta Mestského úradu vo Svidníku Vladimír Šandala. Na stretnutí Vladimír Protivňák informoval o situácii v Rusínskej obrode, prípravách na sčítanie obyvateľstva a navrhol pomoc Rusínskej obrody pri organizovaní festivalu a rôznych kultúrno-spoločenských akciách. Primátor mesta Ján Holodňák prítomných informoval o prebiehajúcich prípravách na tohtoročný festival a uvítal spoluprácu s Rusínskou obrodou, pričom zdôraznil, že je veľká ochota zo strany mesta na akúkoľvek dobrú spoluprácu a že s každým bude jednať a spolupracovať rovnocenne. Na záver sa všetci prítomní zhodli, že len maximálne úsilie prinesie úspech nielen festivalu, ale aj radu ďalších podujatí.                                                                           JM

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.