Aktuality / Primátor prijal Petra Vansača

 Primátor mesta Ján Holodňák prijal gréckokatolíckeho farára Petra Vansača, aby sa mu poďakoval zaduchovnú podporu a duchovný rozvoj mesta Svidník. Za jeho dlhoročné pôsobenie mu odovzdal ďakovný list, malý darček a kyticu kvetov. Zaželal mu ešte veľa úspechov, zdravia, šťastia a aby naďalej rozdával a pomáhal všetkým v duchovnom živote.

Doc. ThDr. Peter Vansač, PhD pochádza zo Závadky v okrese Gelnica. Vysokoškolské štúdium i ďalšie štúdia ukončil v poľskom Lubline. Jeho pôsobiskami boli Ladomírov, Šmigovec, Ubľa, Jakubany, Drienov, bol riaditeľom DŠÚ v Prešove a od roku 2008 pôsobí ako farár vo farnosti Svidník – Záhradná.            J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.