Aktuality / Primátor prijal Pavla Korádyho

 

V stredu 29. januára 2014 prijal primátor mesta Ján Holodňák Pavla Korádyho pri príležitosti životného jubilea. Jubilantovi zaželal mnoho šťastia, zdravia a úspechov do ďalšieho života a odovzdal mu ďakovný list, malý darček a kyticu kvetov. Jubilantovi zablahoželal aj prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár. 
Ing. Pavol Korády sa narodil v Stropkove, začiatok detstva však prežil v Čachticiach, kde bol počas 2.svetovej vojny evakuovaný. Základnú školu už navštevoval v Stropkove, kde pokračoval v štúdiu na gymnáziu. V Bratislave ukončil vysokoškolské štúdium na ekonomickej fakulte. Po škole nastúpil vo Svidníku na bývalé ČSAD, kde bol riaditeľom do roku 1968 a potom pôsobil ako vedúci odboru dopravy na bývalom ONV vo Svidníku.
V rokoch 1970 - 1976 bol predsedom MsNV v Stropkove, neskôr tajomníkom. V roku 1976 bol menovaný za podpredsedu ONV vo Svidníku pre služby a v roku 1989 bol predsedom ONV vo Svidníku. Od roku 1990 pôsobil ako riaditeľ v Byhos-e Stropkov až do odchodu na dôchodok.  
 Je predsedom TJ Slávia Stropkov od roku 1972, bol členom OV ČSTV a celkove má rád telovýchovu vo všetkých podobách a medzi jeho záľuby patrí aj záhradkárčenie.       J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.