Aktuality / Primátor prijal Nadeždu Muščikovú

 

Primátor prijal Nadeždu Muščikovú
 
Primátor mesta Ján Holodňák prijal predsedníčku ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo Svidníku Nadeždu Muščíkovú, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea. Pri tejto príležitosti ocenil jej prácu Cenou primátora, malým darčekom a kyticou kvetov. Primátor mesta sa jubilantke poďakoval za jej doterajšiu prácu, zaželal jej mnoho krásnych ďalších rokov, šťastie a zdravie.
Nadežda Muščiková je členkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska od jej založenia v roku 1990. V roku 1999 bola zvolená za predsedníčku základnej organizácie vo Svidníku a tretie volebné obdobie je aj predsedníčkou Krajskej rady Prešovského kraja. Je všestrannou osobnosťou, ktorá je aktívna nielen v ÚNSS, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote v meste. Spolupracuje s rôznymi inštitúciami, ale najmä s Podduklianskou knižnicou. Od roku 2002, keď nadviazala spoluprácu s Poľským zväzom nevidiacich, sa jej aktivity a práca v rámci ÚNSS rozšírila. Za vzájomnú spoluprácu a  prácu bola navrhnutá ústrediu vo Varšave na najvyššie ocenenie. V roku 2009 jej zástupcovia z Poľska odovzdali Zlatú medailu Poľského zväzu nevidiacich.                               JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.