Aktuality / Primátor prijal Máriu Vaňugovú

 

V pondelok 24. februára 2014 prijal primátor mesta Ján Holodňák Máriu Vaňugovú pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea. Jubilantke zaželal mnoho šťastia, zdravia a úspechov v rodinnom i pracovnom živote a odovzdal jej ďakovný list a kyticu kvetov. Jubilantke zablahoželala aj vedúca OŠKŠaM Viera Dercová a riaditeľka ZUŠ Janette Pichaničová. 
Mgr. Mária Vaňugová sa narodila v Michalovciach, detstvo prežila v malých dedinkách Michalovského okresu - v Sliepkovciach a vo Vŕbnici. Základnú školu navštevovala v Žbinciach, strednú školu - Konzervatórium v Košiciach. V Banskej Bystrici ukončila vysokoškolské štúdium na Univerzite Mateja Bela. Jej prvým pôsobiskom boli Sečovce, kde nastúpila ako učiteľka hudby. Od roku 1987 až dodnes pôsobí v Základnej umeleckej škole vo Svidníku, kde vychovala niekoľko generácií akordeónistov.
K jej záľubám patrí folklór, ktorému sa aktívne venovala vo folklórnom súbore Makovica a Makovička. Rada sa venuje aj športu, hlavne turistike, cyklistike, lyžovaniu a plávaniu.      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.