Aktuality / Primátor prijal jubilanta PaedDr. Ján Rusinka

 

Primátor prijal jubilanta PaedDr. Ján Rusinka
 
            Primátor mesta Ján Holodňák prijal 17.10.2011 jubilanta PaedDr. Jána Rusinka. Jubilantovi poďakoval za jeho celoživotnú prácu pri rozvoji mesta, odovzdal mu Cenu primátora a zaželal mu veľa zdravia a úspechov v jeho tvorivom živote. Ján Rusinko sa narodil 30.7.1941 v Becherove, tohto roku oslávil 70. narodeniny. Po skončení Vysokej školy pedagogickej v Prešove začal pracovať ako učiteľ hudobnej výchovy na ZŠ vo Svidníku. Viedol detský spevácky zbor, s ktorým úspešne vystupoval na okresných, krajských i celoslovenských podujatiach. Spieval v učiteľskom spevokole a hral v ľudovej hudbe Makovica. Pomerne mladý bol vymenovaný za riaditeľa Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Má veľké zásluhy na jeho rozvoji. Postaral sa o výstavbu skanzenu a zabezpečil renováciu objektu kaštieľa na Galériu výtvarného umenia. Má zásluhy na prestavbe starej budovy múzea a na budovaní prístavby k expozícii. Vo funkcii vedúceho odboru kultúry ONV sa pričinil o skvalitnenie podmienok pre činnosť Okresného osvetového strediska a pre Okresnú knižnicu. Presťahoval ich do nových priestorov. Výrazne pomáhal súboru Makovica.
Pred odchodom do dôchodku pracoval ako riaditeľ Hvezdárne v Roztokoch. Aj tu má zásluhy na renovácii objektu a na zlepšení činnosti Hvezdárne. Pozbieral a vydal zborník ľudových piesní z Becherova a Regetovky, bol spoluautorom zborníka rusínskych kolied Christos raždajet sja. Do rusínskeho jazyka upravil zbierku básní Nikolaja Hvozdu a vydal ju pod názvom Kvitky z mojoj zahorodky. Upravil a vydal zbierku básní A. Pavloviča: Rusýny želajut bytý Rusýnamy. Ján Rusinko sa výrazne zaslúžil o rozvoj kultúry v meste. Počas svojej aktívnej činnosti bol pedagógom, hudobníkom, múzejníkom, hvezdárom, kultúrno-osvetovým pracovníkom, staviteľom i zriaďovateľom kultúrno-spoločenských zariadení v meste. Je rusínskym lingvistom a cíti sa byť i rusínskym národovcom.  JM
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.