Aktuality / Primátor prijal Jozefa Ilečka

 

Primátor prijal Jozefa Ilečka
 
Primátor mesta Ján Holodňák prijal Jozefa Ilečka pri príležitosti životného jubilea. Jubilantovi zaželal všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. Za jeho doterajšiu prácu mu primátor udelil Ďakovný list za aktívnu podporu a rozvoj služieb, odovzdal mu malý darček a kyticu kvetov. V spoločnom rozhovore primátor a jubilant potom rozprávali o otázkach týkajúcich sa služieb a podnikania.
Ing. Jozef Ilečko po ukončení štúdia na elektrotechnickej fakulte VŠT Košice pracoval v bývalých závodoch OZKN Svidník, neskôr ako hlavný energetik. Po roku 1989 začal podnikať v službách a poľnohospodárstve. V súčasnosti prevádzkuje reštauračné zariadenia a podniká naďalej v oblasti poľnohospodárstva a chove zvierat. Svoje skúsenosti postupne preberajú jeho dvaja synovia, ktorí pokračujú v jeho podnikateľských zámeroch.                    JM

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.