Aktuality / Primátor prijal Janette Pichaničovú

 

V pondelok 18. marca 2013 prijal primátor mesta Ján Holodňák riaditeľku Základnej umeleckej školy vo Svidníku Janette Pichaničovú pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea. Jubilantke sa poďakoval za jej prácu riaditeľa i pedagóga a odovzdal jej ďakovný list, kyticu kvetov, malý darček a zaželal jej mnoho šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote, aby pod jej vedením vyrastali v ZUŠ umelci, ktorí nám budú prinášať radosť a veľký umelecký zážitok. Riaditeľke blahoželala aj vedúca odboru ŠKŠaM  Viera Dercová.            J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.