Aktuality / Primátor prijal Jána Soviča

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal vo štvrtok 20.júna 2013 pravoslávneho  duchovného a správcu Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku o. Jána Soviča pri príležitosti jeho životného jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho prínos pri  rozvoji mesta, v duchovnej oblasti a zaželal mu veľa šťastia, zdravia, božieho požehnania a spokojnosti. O. Jánovi Sovičovi odovzdal  malý darček a kyticu kvetov. O. Sovičovi blahoželal aj prednosta mestského úradu Vladimír Šandala.
Prot. Mgr. Ján Sovič je arcidekanom pre okresy Stropkov a Svidník. Má dvoch synov a dve dcéry. Jeho zásluhou bol vybudovaný nový pravoslávny chrám vo Svidníku, založil pravoslávny spevácky zbor pri chráme svätej Trojice vo Svidníku. V roku 1998 založil Filantropiu pravoslávnej cirkevnej obce Svidník, ako neziskovú organizáciu, ktorá organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov v stravovacom zariadení vo Svidníku.          J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.