Aktuality / Primátor prijal Anastáziu Mackovú a Vasiľa Lakatu

Pri príležitosti životného jubilea prijal primátor mesta Ján Holodňák v stredu 20.augusta 2014 Anastáziu Mackovú a v piatok 22.augusta 2014 Mgr. Vasiľa Lakatu, ktorým sa poďakoval za ich doterajšiu prácu a zaželal im veľa, šťastia, zdravia, lásky a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. Jubilantom blahoželali aj zástupca primátor Miron Mikita          a prednosta mestského úradu Vladimír Šandala.

Anastázia Macková i Mgr. Vasiľ Lakata sú dôchodcovia, ale stále aktívni a pracovití ľudia. Obaja sa venujú svojim záľubám, ktorými potešujú svojich blízkych i priateľov, ale aj mnohých neznámych. Svojim aktívnym životom ukazujú, že aj v dôchodkovom veku je človek stále osožný a schopný vytvárať materiálne i duchovné hodnoty.     J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.