Aktuality / Primátor ocenil Vladimíra Šandalu

V piatok 16. mája 2014 prijal primátor mesta Ján Holodňák Vladimíra Šandalu pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Jubilantovi zaželal veľa šťastia, zdravia a úspechov v rodinnom i pracovnom živote a odovzdal mu ďakovný list, malý darček a kyticu kvetov. Jubilantovi zablahoželal aj zástupca primátora Miron Mikita a hlavný kontrolór Stanislav Fek.

Mgr Vladimír Šandala sa narodil v Bardejove, ale svoj doterajší život strávil vo Svidníku. Tu navštevoval gymnázium a potom pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako učiteľ a výchovný poradca na SPŠO vo Svidníku. V rokoch 1999 – 2005 bol riaditeľom SOUO arm. gen. L. Svobodu a potom učil na CZŠ Milosrdného Samaritána vo Svidníku. V rokoch 2006 – 2010 bol konateľom vo firme S.A.STYLE, s.r.o. Od roku 2011 je prednostom Mestského úradu vo Svidníku.

Mgr. Vladimír Šandala je ženatý a má troch synov. Medzi jeho záľuby patrí literatúra, chalupárčenie, hudba, film a turistika.                    J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.