Aktuality / Primátor ocenil Pavla Lipčáka

 

Pri príležitosti 50. výročia Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia sa v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu, ktorá patrí do siete nemocníc Svet zdravia, konal odborný seminár zaradený do sústavného vzdelávania. Pri tejto príležitosti sa rozhodol primátor mesta Ján Holodňák udeliť Cenu primátora primárovi fyziatricko – rehabilitačného oddelenia Pavlovi Lipčákovi, ktorému sa poďakoval za jeho prácu a rozvoj FRO a zaželal mu pevné zdravie, úspechy a pohodu v pracovnom i rodinnom živote.
Mudr. Pavel Lipčák je špecialistom chirurgie II. stupňa a mnoho rokov sa venuje odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Je dlhoročným lekárom a primárom FRO a úspešne pomáha  pacientom pri prevencii, diagnostike, liečbe a výskume porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.           J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.