Aktuality / Primátor ocenil Emila Timka

 V stredu 14.októbra 2015 navštívil primátor mesta Ján Holodňák Emila Timka pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho prácu ktorú vykonal v prospech mesta a zaželal mu veľa šťastia, zdravia a pohody v rodinnom kruhu. Oslávencovi odovzdal Cenu primátora za rozvoj mesta Svidník a kyticu kvetov, spolu s prednostom mestského úradu Vladimírom Šandalom a hlavným kontrolórom Ivanom Saganom.

Emil Timko je rodákom zo Šarišského Čierneho, ale svoje detstvo a mladosť prežíval aj v Kapušanoch, Pinkovciach i Jenkovciach. Počas štúdia učilištia v Bardejove sa vrátil späť do rodnej obce. Neskôr ukončil strednú školu v Třinci. Pracoval vo VSŽ Košice a po základnej vojenskej službe nastúpil do bývalých Komunálnych služieb vo Svidníku, kde prešiel rôznymi funkciami až po námestníka. Neskôr pracoval na ONV vo Svidníku, ale po čase sa vrátil späť do „komunálu“, ktorý bol jeho srdcovou záležitosťou a kvôli práci v tomto podniku neraz ochudobňoval rodinu. Rád nezištne pomáhal ľuďom a v čase voľna „majstroval“ rôzne diela vo Svidníku, ktoré doposiaľ stoja. Bol nielen výborným futbalovým brankárom a športovcom, politicky angažovaným občanom, ale bol aj "otcom" Klubu dôchodcov vo Svidníku.    J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.