Aktuality / Primátor navštívil školy

 

Na začiatku roka 2013 navštívil primátor mesta Ján Holodňák všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou. Primátor navštívil tri základné školy, tri materské školy, ZUŠ a CVČ. Pozdravil pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a zaželal im veľa zdravia, šťastia, úspechov v roku 2013. Prial im dobrých žiakov, spokojnosti a radosti, úspechov v školskej i mimoškolskej činnosti a veľa entuziazmu a trpezlivosti pri výchove našich ratolestí. V rozhovoroch s vedením škôl hovorili aj o prevádzke škôl, nedostatkoch a plánoch v roku 2013.                J. Mihalík

 

   
   
   
   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.