Aktuality / Primátor navštívil komunitné centrum

 

Primátor navštívil komunitné centrum
 
V pondelok 19.12.2011 navštívil primátor mesta Ján Holodňák komunitné centrum na Festivalovej ulici. Hneď po príchode k rómskej bytovke ho obklopili Rómovia, ktorí si chystali drevo na kúrenie. V rozhovoroch s nimi mu títo poukázali na niektoré problémy, ktoré ich trápia v rámci bývania. Primátor im prisľúbil pomoc pri odstraňovaní niektorých nedostatkov i riešení ich problémov.
Potom sa stretol so zamestnancami Komunitného centra vo Svidníku, aby sa im poďakoval za ich doterajšiu činnosť, ktorú vykonávajú a zaželal im príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Projekt Komunitné centrum – prahový program, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a ktorý trvá do roku 2013, poskytuje verejnoprospešné služby. Tieto služby sú zamerané na cieľovú skupinu formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít a vykonávané komunitnými konzultantmi. Program zahŕňa aj prípravu na predškolské a školské vyučovanie, ako aj vzdelávacie aktivity pre deti a mládež formou prednášok.
Komunitní pracovníci pripravili popoludní malú oslavu pre deti, darčeky pod stromček a navarili im aj výbornú kapustnicu. Primátor na oplátku dostal darčeky od rómskych detí, ktoré spolu s komunitnými pracovníkmi vlastnoručne pripravili.      JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.