Aktuality / Primátor navštívil Cirkevnú základnú školu sv. Juraja vo Svidníku

 

Primátor mesta Ján Holodňák a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová navštívili Cirkevnú základnú školu sv. Juraja vo Svidníku. Privítal ich o. Marek Pulščák za zriaďovateľa a riaditeľka školy Katarína Hrižová. V zborovni všetkým učiteľom a zamestnancom školy zaželal veľa pracovných úspechov, zdravie a lásku a trpezlivosť pri výchove detí. V riaditeľni potom rozprávali o plánoch školy a spolupráci pri rôznych podujatiach v meste.                      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.