Aktuality / Primátor mesta prijal zamestnankyne materských škôl

 

Primátor mesta prijal zamestnankyne materských škôl
 
Primátor mesta Ján Holodňák, spolu s vedúcim odboru školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry Jánom Vookom, prijal zamestnankyne materských škôl, ktoré odchádzajú do dôchodku – učiteľky Emíliu Kriškovú, Máriu Paňkovú a Editu Petríkovú a kuchárky Zuzanu Alexovičovú a Helenu Rusinkovú. Primátor im poďakoval za ich dlhoročnú a nezištnú prácu v materských školách vo Svidníku, za ich trpezlivosť a lásku pri výchove našich ratolestí. Zaželal im ešte veľa rokov spokojnosti a zdravia na zaslúžilom odpočinku a odovzdal im ďakovný list a kyticu kvetov.                 JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.