Aktuality / Primátor mesta prijal Pavla Mikitu

 

V utorok 26. júna 2012 prijal primátor mesta Ján Holodňák Pavla Mikitu pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku. Primátor sa poďakoval Pavlovi Mikitovi za jeho prácu a zaželal mu veľa zdravia, šťastia a aktívny život na dôchodku. Pavlovi Mikitovi odovzdal ďakovný list, malý darček, knihu a kyticu kvetov.
Pavel Mikita, rodák zo Soboša, celý svoj život zasvätil kultúre. Po skončení SVŠ vo Svidníku a absolvovaní Inštitútu ministerstva kultúry SR pracoval na OV Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich vo Svidníku, kde neskôr pôsobil ako vedúci tajomník OV KZUP. Až do odchodu do dôchodku potom pracoval v Dome kultúry vo Svidníku. Pavel Mikita bol oddaný rozvoju kultúry, najmä národnostnej. Bol pri zrode dedinských folklórnych festivalov, speváckeho súboru Makovicky holos, bol jedným so zakladateľov festivalu v Mikovej, podujatí ako Echo našich slávností, či pochod Chodníčkami A. Pavloviča. Každoročne sa podieľal na príprave  Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR a v posledných rokoch viedol kino Dukla vo Svidníku. Je uznávanou osobnosťou v oblasti kultúry v okrese i širokom okolí. JM

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.