Aktuality / Primátor mesta prijal jubilantov pána Soleja a pána Zelizňáka

Primátor mesta Ján Holodňák prijal na mestskom úrade Štefana Zelizňaka z príležitosti jeho životného jubilea. Menovanému poďakoval za celoživotnú pedagogickú činnosť, kde vychoval veľa osobností, ktorým odovzdal svoje skúsenosti. Ocenil jeho prácu a činnosť v Slovenskom zväze včelárov, kde sa podieľa na organizovaní rôznych včelárskych výstav osvetovej činnosti a výchove mladých včelárov. Primátor odovzdal jubilantovi Cenu primátora a kytičku kvetov. Do ďalších rokov života mu zaželal veľa zdravia a spokojnosti.

 

Pri príležitosti významného životného jubilea prijal primátor Svidníka Ján Holodňák dlhoročného člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ivana Soleja. Poďakoval mu za zachovávanie tradícií národnooslobodzovacích bojov a odovzdal Cenu primátora mesta. Do ďalších rokov života mu zaželal veľa zdravia a spokojnosti v rodinnom živote.

 

 Foto: PhDr. František Džalai

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.