Aktuality / Primátor mesta ocenil PaedDr. Jána Kapu

 

Primátor mesta ocenil PaedDr. Jána Kapu
 
Primátor mesta Ján Holodňák prijal PaedDr. Jána Kapu pri príležitosti jeho životného jubilea. Ján Holodňák sa poďakoval PaedDr. Jánovi Kapovi za celoživotnú prácu a jeho prínos pre mesto v oblasti školstva. Zaželal mu ešte veľa úspešných rokov, zdravie a pohodu v rodine.
Za jeho prácu ocenil primátor jubilanta Cenou primátora Mesta Svidník, malým darčekom a kyticou kvetov. PaedDr. Ján Kapa pracoval ako učiteľ, potom ako riaditeľ v základných školách v okrese Vranov a Svidník a neskôr pôsobil ako vedúci odboru školstva na bývalom Okresnom národnom výbore vo Svidníku. Zaslúžil sa o výstavbu troch základných škôl vo  Svidníku, krytej plavárne a kúpaliska pri ZŠ 8. mája. Pred odchodom do dôchodku bol riaditeľom Detskej ozdravovne v Šarišskom Štiavniku. PaedDr. Ján Kapa bol 18 rokov predsedom ČSTV v okrese Svidník.                       JM

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.