Aktuality / Primátor mesta menoval Nadeždu Ignácovú do funkcie

 

Primátor mesta Ján Holodňák menoval Nadeždu Ignácovú do funkcie riaditeľky Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku. Novej riaditeľke zaželal mnoho úspechov v práci a vyjadril jej svoju podporu. Menovania do funkcie sa zúčastnil aj zástupca primátora mesta Miron Mikita, hlavný kontrolór mesta Stanislav Fek, prednosta MsÚ vo Svidníku Vladimír Šandala a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová.
Ing. Nadežda Ignácová po skončení vysokej školy nastúpila v roku 1993 pracovať ako učiteľka do tejto školy. Po odchode bývalého riaditeľa Júliusa Paňka  do dôchodku bola poverená riadením školy. Na základe výsledkov výberového konania ju primátor menoval za riaditeľku Základnej školy Karpatská 803/11, Svidník na päťročné funkčné obdobie od 1.12.2012 do 30.11.2017.                   J. Mihalík
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.