Aktuality / Primátor mesta Ján Holodňák odovzdal Cenu primátora Petrovi Sičákovi pri príležitosti jeho životného jubilea

V stredu 20. júla 2011 prijal primátor Svidníka Ján Holodňák v prítomnosti predsedu Oblastného výboru SZPB Jozefa Rodáka a predsedu ZO SZPB vo Svidníku Milana Maguľáka dlhoročného aktívneho člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Petra Sičáka pri príležitosti jeho významného životného jubilea a pri tejto príležitosti mu odovzdal Cenu primátora.

Primátor mesta vysoko ocenil celoživotnú spoločenskú angažovanosť a aktívny podiel menovaného na rozvoji mesta. Poďakoval mu najmä za oživovanie a zachovávanie tradícií národnooslobodzovacích bojov. Peter Sičák dvadsať rokov veľmi zodpovedne vykonával funkciu tajomníka Okresného, neskôr Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Zanietene organizoval spomienkové oslavy konané pri príležitosti výročí Karpatsko-duklianskej operácie. Ochotne doprevádzal mnoho návštev a turistických výprav po miestach bojov o Duklu.

Jeho vitrínu zdobí množstvo ocenení a vysokých vyznamenaní. Na návrh Oblastného výboru SZPB vo Svidníku Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vyznamenala Petra Sičáka pri príležitosti jeho 80. narodenín vysokým vyznamenaním „Za vernosť“.
 
Srdečne blahoželáme.

   Foto: PhDr. František Džalai

 
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.