Aktuality / Primátor bol distributérom časopisu Cesty

 

V pondelok 8.apríla 2013 sa primátor mesta Ján Holodňák stal distributérom časopisu Cesta, aby v rámci charitatívnej činnosti pomohol Domu sv. Faustíny vo Svidníku a ich klientkam. Spolu s primátorom bol distributérom časopisu Cesta aj riaditeľom GKCH v Prešove Peter Valiček, zamestnankyne a klientky DsF vo Svidníku, ktoré si predajom časopisu zlepšujú svoju slabú finančnú situáciu. Časopis Cesta vydáva Gréckokatolícka charita v Prešove.        V utorok sa od 8:00 hodiny otvorili dvere v DsF verejnosti a otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, otec Marek Pulščák a riaditeľ GKCH Peter Valíček. Každý kto navštívil DsF, si mohol pozrieť priestory, oboznámiť sa s denným režimom klientok, pozrieť si výrobky zhotovené v rámci pracovnej terapie a vypočuť si svedectvo žien, ktoré momentálne žijú v DsF. K dispozícii boli aj pracovníčky Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Charitas, ktoré záujemcom zmerali tlak a glykémiu.       J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.