Aktuality / Primátor blahoželal novému metropolitovi Rastislavovi

 

Primátor mesta Ján Holodňák zaslal blahoželanie novej hlave Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku metropolitovi Rastislavovi, ktorého na tento post zvolili delegáti na mimoriadnom sneme v Prešove.
 
 
                                                                                                          Svidník 15. január 2014
 
 
 
            Vaša Vysokopreosvietenosť Rastislav, metropolita Pravoslávnej cirkvi
            v českých krajinách a na Slovensku,
 
            dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a úprimne zablahoželal k zvoleniu za najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
 
            Správu o Vašom zvolení za metropolitu som prijal s veľkým potešením. Ako arcibiskup prešovský a Slovenska ste významne ovplyvňovali rozvoj duchovného života a budovanie ekumenických vzťahov. Som veľmi rád, že som mal možnosť Vás osobne spoznať a pocítiť Vašu milosť, ľudskosť, pokoj, rozvahu a predovšetkým nesmiernu oddanosť a lásku k Bohu. Často sa vraciam k Vašej veľmi múdrej a poučnej myšlienke, ktorú pripomínam aj svojim spoluobčanom: „... všetci sme kresťania, aj keď nás rozdeľujú rôzne názory, dojmy, možno aj zvyky a spôsob života. Ale to neznamená, že sa musíme nenávidieť.“
 
            Vaša Vysokopreosvietenosť, dovoľte mi, aby som Vám do Vašej veľmi náročnej a zodpovednej dušpastierskej činnosti zaželal pevné zdravie, mnoho úspechov a veľa Božích milostí.
 
            Verím, že i napriek Vašej veľkej pracovnej zaneprázdnenosti budete aj naďalej navštevovať naše mestečko, aby ste nás ešte viac upevňovali vo viere a prinášali nám nové sily, pokoj a životný optimizmus.
 
            Teším sa na ďalšie milé stretnutia.
 
            S úctou
 
 
 
 
 
 
Jeho Vysokopreosvietenosť Rastislav
metropolita Pravoslávnej cirkvi
v českých krajinách a na Slovensku
Prešov

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.