Aktuality / Primátor blahoželal arcibiskupovi Jánovi Babjakovi

 

Primátor mesta Ján Holodňák spolu so svojim zástupcom Mironom Mikitom boli zablahoželať gréckokatolíckemu arcibiskupovi Jánovi Babjakovi pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Oslávencovi zaželal mnoho šťastia, zdravia, božieho požehnania a aby bol ešte dlhé roky duchovnou oporou všetkým veriacim.
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita pochádza z obce Hažín nad Cirochou. Po ukončení Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave prijal v roku 1978 kňazskú vysviacku. V roku 2002 bol vymenovaný za prešovského eparchiálneho biskupa a v roku 2008 ho pápež vymenoval za prešovského arcibiskupa a metropolitu.    J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.