Aktuality / Prijatie zahraničných študentov

 

Prijatie zahraničných študentov
 
Vo štvrtok 13.októbra prijal zástupca primátora Miron Mikita delegáciu zahraničných študentov a pedagógov, ktorí v rámci vzdelávacieho projektu Comenius navštívili naše mesto. Projekt Comenius realizuje Spojená škola a sú v ňom zapojení študenti z Turecka, Poľska, Litvy, Anglicka, Španielska a Talianska. Zástupca primátora privítal zahraničných študentov a ich pedagógov, predstavil Svidník, jeho históriu i súčasnosť, ako aj región pod Duklou. Miron Mikita povedal, že je rád keď mladí ľudia spoznávajú nové krajiny, ľudí, ich zvyky, obyčaje a mentalitu, pretože mladým ľudom patrí budúcnosť. Poukázal na projekty, vďaka ktorým je možnosť získať nielen finančné prostriedky, ale ľudia rôznych krajín môžu nadviazať nové priateľstvá a vedomosti. Zaželal všetkým mnoho úspechov a zúčastneným odovzdal malé spomienkové darčeky.                     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.