Aktuality / Prijatie Vladislava Sluka

 

V stredu 6. marca 2013 prijal primátor mesta Ján Holodňák poslanca mestského zastupiteľstva Vladislava Sluka pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho prácu ako poslanca i ako pedagóga, odovzdal mu Cenu primátora, kyticu kvetov, malý darček a zaželal mu ešte mnoho šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. K blahoželaniu sa pripojil aj zástupca primátora Miron Mikita.
Vladislav Sluk je poslancom mestského zastupiteľstva druhé volebné obdobie. Pochádza z obce Tokajík, neskôr sa jeho rodina presťahovala do obce Šandal. Ako 17-ročný prišiel do Svidníka a začal pracovať v Detskom domove vo Svidníku. Neskôr pôsobil v ZŠ Komenského,  potom v ZŠ 8. mája a nakoniec pracuje ako vychovávateľ  v ŠKD na ZŠ Karpatská. Je z hudobnej rodiny a tejto svojej záľube sa venuje dodnes. Ako muzikant viedol spevácky zbor na ZŠ 8. mája, stále hrá v hudobnej skupine Epilóg a pod jeho trénerským vedením vyrástlo už mnoho kvalitných hráčov stolného tenisu, ktorý to dotiahli až do reprezentácie Slovenska. V súčasnosti mu najväčšiu radosť robia vnúčatá a viac času môže venovať záhradkárčeniu.                         J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.