Aktuality / Prijatie prezidentky SČK Heleny Kobzovej

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal v piatok 26.apríla 2013 prezidentku Slovenského Červeného kríža Helenu Kobzovú, aby sa jej poďakoval za dlhoročnú spoluprácu s mestom Svidník. Pri tejto príležitosti jej odovzdal ďakovný list a kyticu kvetov. Prezidentka SČK pravidelne navštevuje naše mesto, v ktorom dlhodobo pôsobí Červený kríž, ktorý sa výsledkami zaradzuje medzi najlepšie organizácie v rámci Slovenska a príležitosť navštíviť ho neodmietla ani teraz, keď sa zúčastnila V. Územného snemu SČK vo Svidníku. Na sneme odovzdala Helena Kobzová vyznamenanie primátorovi mesta Jánovi Holodňákovi a to strieborný odznak „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa“. Na prijatí sa zúčastnila aj predsedníčka SČK ÚzS Svidník Nataša Šepitková a riaditeľ SČK ÚzS Svidník Karol Kaliňák.               J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.