Aktuality / Prijatie Petra Vansača

 

Vo štvrtok 6. septembra 2012 prijal pri príležitosti okrúhleho životného jubilea primátor mesta Ján Holodňák farára Petra Vansača, ktorý pôsobí vo farnosti Svidník – Záhradná. Primátor sa mu poďakoval za jeho prácu na poli duchovnom i pri zakladaní novej farnosti, zaželal mu ešte veľa zdravia, spokojnosti a úspechov pri jeho ďalšom pôsobení na farnosti i v meste Svidník. Jubilantovi odovzdal Cenu primátora mesta a kyticu kvetov. Spou s primátorom jubilantovi zablahoželal aj zástupca primátora Miron Mikita.
ThDr. Peter Vansač PhD. pochádza zo Závadky okr. Gelnica. Po ukončení Bohosloveckej fakulty v Bratislave pôsobil v Ladomirove, Šmigovci, Ubli, Jakubanoch a Drienove. V rokoch 2005-2008 bol riaditeľom DŠU v Prešove. Od 1.7.2008 je farárom vo farnosti Svidník-Záhradná.              JM  

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.