Aktuality / Prijatie Petra Feka

 

V pondelok 14. mája 2012 prijal primátor mesta Ján Holodňák Petra Feka  pri príležitosti jeho životného jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho prácu a prínos pre mesto v oblasti služieb a zaželal mu veľa, šťastia, zdravia a ešte mnoho vitálne prežitých rokov. Primátor mu odovzdal ďakovný list, malý spomienkový darček a kyticu kvetov.
Peter Fek pochádza z roľníckej rodiny z Kapišovej, kde vyrastal spolu so šiestimi súrodencami. Po ukončení ruského gymnázia vo Svidníku a absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil na podnikové riaditeľstvo Reštaurácie a Jedálne vo Svidníku. Neskôr pôsobil ako účtovník na Miestnom  národnom výbore vo Svidníku. Od roku 1957 do roku 1975 pôsobil v rôznych vedúcich funkciách, medzi inými ako riaditeľ komunálnych služieb vo Svidníku. Od roku 1975 nastúpil do Východoslovenského ľudového autodružstva Prešov a vybudoval nový autoservis, kde až do odchodu do dôchodku v roku 1991 pôsobil ako jeho riaditeľ. Peter Fek sa aktívne podieľal na výstavbe závodu Dukos a 10 rokov pôsobil aj ako predseda TJ OZKN Svidník. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a ocenení a má veľké zásluhy na výstavbe Svidníka, najmä v oblasti zriaďovania a rozširovania nových služieb a prevádzok.                             JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.