Aktuality / Prijatie Nikolaja Vlčinova

 

V piatok 22. februára 2013 prijal primátor mesta Ján Holodňák vedúceho odboru finančného a správy majetku Nikolaja Vlčinova pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho doteraz vykonanú prácu, odovzdal mu ďakovný list, kyticu kvetov, malý darček a zaželal mu ešte mnoho šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote. K blahoželaniu sa pripojil aj predseda ZO OZ Sloves pri mestskom úrade Ján Štefanišin, prednosta mestského úradu Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek.
Ing. Nikolaj Vlčinov sa narodil v bulharskom Plovdive, kde ukončil základnú a strednú školu. V Rige, hlavnom meste Lotyšska, ukončil štúdium na vysokej škole v odbore letecké inžinierstvo. Po ukončení štúdii pracoval v Sofii a Plovdive, v roku 1991 prišiel do Svidníka, kde pracoval v technických službách a neskôr na mestskom úrade, kde pôsobí dodnes. Má dve dcéry, býva v Nižnom Orlíku a medzi jeho záľuby patrí príroda a filatelistika.   J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.