Aktuality / Prijatie Nadeždy Varcholovej

 

V pondelok 29. októbra 2012 prijal primátor mesta Ján Holodňák Nadeždu Varcholovú pri príležitosti jej životného jubilea. Jubilantke sa primátor mesta poďakoval za doterajšiu prácu a zaželal jej ešte veľa zdravia, šťastia a úspechov. Jubilantke odovzdal Cenu primátora, malý darček a kyticu kvetov.
PhDr. Nadežda Varcholová pracuje štyridsať rokov v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry v oblasti etnológie. Vedecké publikácie, monografie, štúdia a články z výsledkov jej výskumov prispeli k obohateniu tak slovenskej, ako aj európskej etnológie a majú významný dosah v prezentácii Rusínov – Ukrajincov a ich materiálnej a duchovnej kultúry na Slovensku a v Európe.                         J. Mihalík   

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.