Aktuality / Prijatie MUDr. Aladára Šalatu, CSc u primátora

 

     Vo štvrtok 10.2.2011 prijal primátor Svidníka Ing. Ján Holodňák pri príležitosti okrúhleho životného jubilea MUDr. Aladára Šalatu, CSc., aby mu poďakoval za jeho plodný život, ktorý zasvätil pediatrii a rozvoju zdravotníctva v meste Svidník.
 
     Za prítomnosti zástupcu primátora Ing. Mirona Mikitu a námestníčky riaditeľa Nemocnice arm. ge. Ludvíka Svobodu Ing. Emílie Kosťovej odovzdal jubilantovi ďakovný list a obraz – drevorezbu prvej barákovej nemocnice, ktorá bola vo Svidníku postavená vďaka čestnému občanovi Svidníka, arm. gen. Ludvíkovi Svobodovi.
 
     MUDr. Aladár Šalata, CSc. sa narodil sa 8. 2. 1931 v Dobrej nad Ondavou.
 
     3 roky študoval na Lekárskej fakulte v Košiciach, potom prestúpil na Karlovu univerzitu v Prahe, kde sa špecializoval na pediatriu. V Prahe aj prómoval.
 
     Po skončení vysokej školy nastúpil v roku 1956 do Svidníka, kde nebol žiadny detský lekár. Ako 25-ročný bol najmladším primárom v Československu. Po troch mesiacoch pôsobenia vo Svidníku sa stal vedúcim odboru zdravotníctva ONV. Aj vďaka tejto pozícii sa mu podarilo zriadiť detské lôžkové oddelenie.
 
    V roku 1958 odišiel do Starej Ľubovne, kde pôsobil necelé 3 roky.
 
     Svidníčania ho vyžiadali späť do nášho mesta, v ktorom pôsobil do roku 1982. Mal viac lukratívnejších ponúk aj z iných miest, ale ostal verný Svidníku, lebo sa tu cítil dobre.
 
     Občanov Svidníka vtedy ešte stále sužovali následky vojny, trápila ich bieda, utrpenie a nebezpečné choroby. Bola tu vysoká úmrtnosť detí.
 
     MUDr. Šalata robil medzi mamičkami významnú osvetu – zaviedol detskú zdravotnú službu, na dedinách boli poradne pre deti, na ktoré mamičky so svojimi ratolesťami veľmi radi chodili. Očkoval deti na školách. Sledoval rast a vývoj detí, ktorý porovnával s úrovňou v Čechách. Hlavne – znížil úmrtnosť detí.
 
     Ako riaditeľ mal veľké zásluhy na výstavbe novej nemocnice, ktorá bola realizovaná vďaka arm. gen. Ludvíkovi Svobodovi. Dodnes veľmi rád spomína na entuziazmus, nadšenie a pracovitosť Svidníčanov i obyvateľov okolitých obcí, z ktorých každý deň privážal plný autobus brigádnikov na stavbu. Aktívni boli i samotní zamestnanci nemocnice. Vykonávali všetky pomocné práce – robili omietku, donášali materiál, čistili podlahy, okná, atď.
 
     V roku 1982 odišiel zo Svidníka do Košíc, kde pôsobil ako primár oddelenia. Odtiaľ nastupuje do funkcie riaditeľa Bardejovských Kúpeľov. Zreštauroval tam staršie objekty a zriadil detskú liečebňu. Podobná bola až v Čechách.
 
     1.2.1990 skončil vo funkcii riaditeľa kúpeľov. 61-ročný odišiel do dôchodku, ale nie oddychovať. Pracoval ešte v zdravotnom stredisku v Gaboltove, odkiaľ sa vrátil tam, kde začínal – do Svidníka. Pôsobil v poisťovni ako revizný lekár.
 
     Medzi jeho záujmy patrila v mladosti recitácia. Vo Svidníku sa ako predseda ROH v nemocnici venoval organizovaniu mnohých športových podujatí. Volejbalové družstvo patrilo v zdravotníctve medzi najlepšie na Slovensku napriek tomu, že naša nemocnica bola jedna z najmenších.
     Ďalšou jeho veľkou záľubou bolo sprievodcovanie. Má veľmi pekné zážitky na zájazdy v rámci Československa i zahraničia.
 
     Jeho vitrínu právom zdobia mnohé vyznamenania a ocenenia.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.