Aktuality / Prijatie Milana Maguľáka pri príležitosti životného jubilea u primátora mesta Svidník

Utorok, 10. október 2017 bol výnimočný pre pána Milana Maguľáka, ktorý pri príležitosti svojho životného jubilea bol slávnostne prijatý primátorom mesta Svidník. 

Pán Maguľák je predseda ZO SZPB Svidník a bol poctený udelením Ceny primátora mesta Svidník. 

Primátor Ján Holodňák poďakoval Milanovi Maguľákovi za celoživotný prínos pre rozvoj mesta Svidník, ktorý spočíval v práci v oblasti gastronómie ako úspešný podnikateľ a v posledných rokoch ako veľmi aktívny člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Jubilantovi bolo popriane veľa životnej energie, pevné zdravie a množstvo chuti do ďalšej práce pre mesto Svidník i pre organizáciu SZPB. 

Pán Maguľák si ocenenie prevzal z rúk primátora a za prítomnosti predsedu oblastného výboru SZPB Jozefa Rodáka a tajomníka Oblastného výboru SZPB vo Svidníku Mikuláša Žižáka.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.