Aktuality / Prijatie Mgr. Jána Soviča

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal pravoslávneho  duchovného a správcu Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku o. Jána Soviča pri príležitosti jeho okrúhleho jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho prínos pri  rozvoji mesta, najmä v duchovnej oblasti a zaželal mu ešte veľa šťastia, zdravia, božieho požehnania a spokojnosti. O. Jánovi Sovičovi odovzdal  Cenu primátora, malý darček a kyticu kvetov.
Mgr. Ján Sovič sa narodil v Obručnom, okres Stará Ľubovňa, kde prežil svoje detstvo. Základnú školu navštevoval v Orlove, strednú a vysokú školu v Prešove. Po ukončení bohosloveckej fakulty pôsobil 10 rokov v Mikovej, potom prišiel do Svidníka.  Prot. Mgr. Ján Sovič je arcidekanom pre okresy Stropkov a Svidník. Má dvoch synov a dve dcéry, pričom jedna pôsobí v zahraničí. Jeho zásluhou bol vybudovaný nový pravoslávny chrám vo Svidníku, založil pravoslávny spevácky zbor pri chráme svätej Trojice vo Svidníku. V roku 1998 založil Filantropiu pravoslávnej cirkevnej obce Svidník, ako neziskovú organizáciu, ktorá organizuje spoločné stravovanie pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov v stravovacom zariadení vo Svidníku.          JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.