Aktuality / Prijatie majstrov Slovenska

 

 

V obradnej sieni prijal primátor mesta Ján Holodňák volejbalový tím žiakov VK Legend Watches Slávia Svidník, ktorí sa stali majstrami Slovenska. Spolu s mladými volejbalistami ocenil primátor aj trénerov, realizačný tím a zástupcov CVČ Svidník. Všetkým sa poďakoval za vynikajúci výkon a skvelú reprezentáciu mesta a svidníckeho volejbalu.
Mladým volejbalistom odovzdal ďakovný list s malým darčekom a pochválil ich za príkladný  prístup nielen k športu, ale aj škole i mimo nej a sú pre ostatných mladých ľudí veľkým vzorom. Zaželal im mnoho úspechov v športe, škole i v ďalšom živote. Ján Hirčko, člen vedenia VK Legend Watches Slávia Svidník, dekoroval primátora zlatou medailou majstra Slovenska. Prijatia sa zúčastnil zástupca primátora Miron Mikita a vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová. Prítomným zaspievala Alenka Venglárová.       J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.