Aktuality / Prijatie Juraja Kušníra

 

Primátor mesta Ján Holodňák prijal Juraja Kušníra pri príležitosti jeho životného jubilea. Primátor sa mu poďakoval za jeho celoživotnú prácu, zaželal jubilantovi v zdraví prežiť ešte veľa krásnych rokov a odovzdal mu ďakovný list, kyticu kvetov a spomienkový darček.               
Juraj Kušnír pracoval od roku 1950 v bývalej STS – ke vo Svidníku a od roku 1961 až do odchodu na dôchodok pracoval v Odevných závodoch vo Svidníku. Pôsobil vo zväze roľníkov a jeden rok aj bezplatne pracoval pri stavbe nemocnice vo Svidníku. Pamätá sa na školské roky, základnú školu skončil vo Svidníku, kde navštevoval aj tzv. „mešťanku“, ale v roku 1942 bolo vyučovanie prerušené. Školu dokončil v rokoch 1947-49 a neskôr v Prešove večerne ukončil ekonomickú školu. Spomínal na prvé bombardovanie Svidníka, ťažké roky počas vojny aj po nej, biedu i bývanie v lese. Juraj Kušnír bol dlhoročným účtovníkom svidníckeho futbalového mužstva.                    JM
 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.