Aktuality / Prijatie jubilujúcich učiteľov

 

Prijatie jubilujúcich učiteľov
 
Primátor mesta Ján Holodňák prijal učiteľov pri príležitosti ich vzácneho jubilea. V pondelok 10.10.2011 prijal učiteľov na zaslúženom odpočinku: Máriu Keselicovú, Jána Baku a Andreja Kucera. Pri príležitosti ich životného jubilea sa im primátor poďakoval za celoživotnú prácu, ktorú zasvätili výchove mladej generácie a zaželal im veľa zdravia, rodinnej pohody a šťastie do ďalšieho života. Jubilujúcich pedagógov ocenil primátor ďakovným listom, kytičkou kvetov a malým spomienkovým darčekom.            JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.