Aktuality / Prijatie jubilantov v obradnej miestnosti MsÚ

V stredu, 16. novembra 2016 prijali jubilujúci občania mesta Svidník pozvanie na stretnutie s primátorom mesta Jánom Holodňákom. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor mesta jubilantom pevné zdravie, mnoho radostí a veľa lásky od svojich najbližších. K jubilantom sa prihovoril aj poslanec NR SR Karol Farkašovský, ktorý hlavne dámy potešil krásnym slovom. Pamätný list, kytičku a malú pozornosť si prítomní jubilanti prevzali z rúk primátora mesta Jána Holodňáka a Karola Farkašovského.

Toto vzácne stretnutie bolo príležitosťou poďakovať sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili deti z Materskej školy 8. mája vo Svidníku, v ktorom krásne zarecitovali, zaspievali i zatancovali.

Primátor si v závere slávnosti so všetkými jubilantmi štrngol čašou vína a vyjadril prianie, aby o ďalších päť rokov sa všetci na takomto stretnutí opäť zišli. 

   

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.