Aktuality / Prijatie jubilantky

 

Prijatie jubilantky
 
Primátor mesta Ján Holodňák prijal opatrovateľku Mgr. Oľgu Mačugovú pri príležitosti jej životného jubilea. Primátor jubilantke poďakoval za jej prácu a zaželal jej mnoho zdravia a úspechov v živote i jej nezištnej práci.
Mgr. Oľga Mačugová pracovala v Odevnom učilišti arm. gen. Ludvíka Svobodu, v azylovom dome, kde našla podporu u pána farára Gombitu. Pracovala s rómskymi deťmi v rámci projektu  „Zdravie Rómov“, najmä vo voľno-časových aktivitách týchto detí.                                                                                                               JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.