Aktuality / Prijatie jubilantky Márie Fečíkovej

V tomto roku sa Mária Fečíková dožila krásneho životného jubilea 75 rokov. Primátor mesta Svidník Ján Holodňák pri tejto príležitosti prijal jubilantku na MsÚ, ocenil jej aktívnu činnosť vo viacerých organizáciách mesta Svidník a venoval jej Ďakovný list i kyticu kvetov. Mária Fečíková je mnohým svidníčanom určite známa, dlhé roky pracovala ako administratívny pracovník na vojenskej správe a polícii vo Svidníku, je dlhoročnou členkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členkou mestskej organizácie Rusínka obroda a v neposlednom rade aj členkou výboru Jednoty dôchodcov vo Svidníku. Ku gratuláciám sa pripojil aj prednosta OÚ Svidník Jozef Baslár, prednosta MsÚ Svidník Vladimír Šandala a predseda Slovenského zväzu protifašisticých bojovníkov vo Svidníku Milan Maguľák. Všetci jej popriali pevné zdravie a ešte veľa krásnych aktívne prežitých rokov.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.