Aktuality / Prijatie jubilanta Michala Husára

Krásne životné jubileum oslávil v minulom mesiaci dlhoročný riaditeľ Službyt s.r.o. Michal Husár. Pri tejto príležitosti bol prijatý primátorom mesta Jánom Holodňákom, ktorý oslávencovi za rozvoj mesta poďakoval a odovzdal mu Ďakovný list a kyticu kvetov. Ku gratuláciám sa pripojil aj bývalý primátor Michal Bartko, zástupca primátora Peter Pilip a vedúci OFaSM MsÚ Nikolaj Vlčinov.

Michal Husár je rodákom z Nižného Nemeckého, okr. Sobrance. Do Svidníka prišiel v roku 1968, kde pätnásť rokov pracoval v Nemocnici arm. generála Ludvíka Svobodu, potom v bývalom Okresnom bytovom podniku a neskôr v bývalom Bytovom podniku mesta Svidník. V rokoch 1993 - 2012 bol riaditeľom Službyt, s.r.o. Svidník, kde počas jeho pôsobenia došlo v meste Svidník k rozvoju tepelného hospodárstva a káblových televíznych rozvodov. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.